<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3333289&amp;fmt=gif">

Grow your skills

*Please noted that this webinar will be hosted in Dutch.

In deze sessie laten we zien hoe DataSnipper toegepast kan worden in de samenstelpraktijk en hoe waarde behaald kan worden door het automatiseren van repetitieve werkzaamheden.De volgende praktijkvoorbeelden worden behandeld:
  • Hoe documenteer je op een efficiënte manier een investeringsfactuur door middel van manueel snippen
  • Hoe extraheer je data uit OB aangiftes met form extractie
  • Hoe doe je een aansluiting beginbalans met document matching
  • Hoe haal je eenvoudige informatie over vanuit PBE documenten naar excel

Level: Beginner

Date: September 19th
Time: 11 AM CET
Duration: 60 minutes

This webinar is organized by DataSnipper using Zoom webinar software. Zoom is ISO/IEC 27001:2013 certified. Read more here.

Save your seat👇

Meet our expert

candide-landing-page

Candide

Audit Transformation Manager

DataSnipper